BGBGBG


CvBLO
 

CvBLO

Het College van Belanghebbenden Luchtvaartonderwijs, een landelijk werkende stichting, is opgericht op 2 juni 1997 door KLM, Martinair Holland, NV Schiphol Group en Air Cargo Nederland. De stichting met haar zetel te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, is opgericht om te komen tot een adequate afstemming tussen het luchtvaartgerichte beroepsonderwijs en het luchtvaartbedrijfsleven, en te adviseren over het onderwijsaanbod van luchtvaartgerichte beroepsopleidingen in kwalitatieve en kwantitatieve zin. Na 10 jaar succesvol gewerkt te hebben is de stichting in 2008 geherpositioneerd om slagvaardiger de nieuwe uitdagingen aan te kunnen. Deze herpositionering gebeurde in samenspraak met publieke en private stakeholders in de luchtvaart en het luchtvaartonderwijs. Met hen werden strategie en missie voor het hedendaagse en toekomstige luchtvaartonderwijs bepaald. De missie houdt in dat het CvB Lo voor het luchtvaartonderwijs in de Nederlandse luchtvaartsector het beleidvormend en voorwaardenscheppend platform wil zijn voor reguliere en natuurlijke samenwerking tussen bedrijfsleven en beroepsonderwijs.

Met een strategische aanpak wil het CvB Lo zijn positie verdienen en waarde toevoegen door:
Het ontwikkelen van goed beroepsonderwijs in samenspraak met het luchtvaartbedrijfsleven;
Het realiseren van maatwerk binnen het beroepsonderwijs;
Het adequaat handelen op korte en lange termijn knelpunten in het bedrijfsleven;
Het leveren van voldoende arbeidskrachten aan bedrijven in samenspraak met hen;
Reguliere en natuurlijke samenwerking tussen bedrijven en scholen om de kwaliteit van het beroepsonderwijs te kunnen garanderen.
Naast vraagarticulatie in de beroepspraktijk over vakbekwaamheid en vereiste competenties in de verschillende luchtvaartsectoren, wil het CvB Lo eveneens een belangrijke rol gaan spelen bij het ontwikkelen en inrichten van doorlopende leerlijnen in de beroepskolom VMBO, MBO en HBO. Hoewel het geherpositioneerde CvB Lo niet een formele erkenning kent als een Kenniscentrum beroepsonderwijs, wordt wel gestreefd naar een vergelijkbare positie en handelswijze ten behoeve van de stakeholders in het luchtvaartonderwijs

 Vorige pagina
 

CvBLO

Contact:
dhr. H.J. van Kuijl (Ambtelijk Secretaris)
jvankuijlcvblo@gmail.com