BGBGBG

‘Slim en Duurzaam’, 35% minder CO2-uitstoot door Nederlandse luchtvaart in 2030

 

Op 3 oktober 2018 heeft de luchtvaartsector een actieplan voor verduurzaming van de luchtvaart aangeboden aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Voor het plan ‘Slim en Duurzaam' hebben twintig transportorganisaties en kennisinstellingen de handen ineengeslagen om bestaande ontwikkelingen voor de verduurzaming van de luchtvaart te versnellen. Doel is om de CO2-uitstoot van de luchtvaart vanuit Nederland in 2030 met 35% te verminderen. Onderzoeksbureau CE Delft beoordeelt het plan als ambitieus en concreet en concludeert dat de geformuleerde doelen haalbaar zijn.

 

 


Voortgang ‘Slim én duurzaam

Nieuwe efficiëntere vliegtuigen, modificaties aan vliegtuigen en verbeterde operationele procedures die het brandstof gebruik verlagen, een nieuwe havengeldtariefstructuur waar geluidsarmere en milieuvriendelijkere vliegtuigen fikse korting krijgen, meer onderzoek naar en gebruik van duurzame brandstof, groei van internationale treinverbindingen en volledig elektrische bussen voor vervoer rondom locaties en gemeenten rondom Schiphol. Dit zijn voorbeelden van resultaten die de ondertekenaars van het actieplan ‘Slim én
duurzaam' hebben geboekt om de CO2 uitstoot van luchtvaart in Nederland te beperken.

Hieronder het plan zoals op 3 oktober aangeboden, alsmede de stand van zaken per 1 april 2019 met aanvullend factsheet. 

 Slim en Duurzaam (oktober 2018)  Slim en Duurzaam - stand van zaken per april 2019  Factsheet - april 2019